Thương mại quốc tế

Bên cạnh thế mạnh về hoạt động giao nhận vận tải quốc tế. SVN là nhà kinh doanh và cung ứng uy tín các sản phẩn nông sản, gỗ, ngành hàng năng lượng, phụ liệu dệt may, các sản phẩm màng nhôm, màng thực phẩm chất lượng cao.